top of page
S__35807248.jpg

# CONSOLE & CABINET

รับทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ตามแบบ  ตู้ โต๊ะข้างเตียงและชั้นวางของจากไม้จริง  

ทั้งแบบดีไซน์ และงานไม้แผ่นเดียว ปีกไม้ จากไม้ไวท์โอ๊ค ไม้วอลนัท ไม้หลุมพอ ไม้ฮิโนกิ ไม้สัก

CONSOLE

CABINET

bottom of page