top of page
Search

METAL CASTING - STEEL TABLE BASE

สำหรับ 'โต๊ะ' นอกจากตัวแผ่นไม้แล้ว 'ขาโต๊ะ’ นับเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญที่จะเป็นตัวที่ช่วยส่งเสริมให้ตัวแผ่นไม้นั้นดูเด่นขึ้น    และยังสามารถช่วยปรับเปลี่ยน Mood & Tone ของตัวโต๊ะให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของภาย ในบ้าน ได้อย่างลงตัว  ดังนั้น การเลือกรูปแบบและวัสดุที่จะนำมาทำขาโต๊ะจึงมีส่วนสำคัญไม่น้อยและด้วยรูปแบบที่ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับแผ่นไม้ วัสดุที่นำมาใช้ ก็มีอย่างหลากหลาย และ “เหล็กหล่อ” นับว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งที่เป็นตัวช่วยส่งเสริมตัวไม้ให้สวยงามมากขึ้นขั้นตอนการทำขาโต๊ะเหล็กหล่อเฉพาะชิ้นไม้นั้น เริ่มขึ้นจากการพูดคุยเรื่องแบบและขนาดให้เหมาะสมกับแผ่นไม้ จากนั้นนำมาเขียนแบบ คำนวณขนาด ขึ้นรูปตัวอย่างด้วยไม้อัด เพื่อนำไปแกะแบบทำแท่นหล่อ และการหล่อเหล็กลงบนแท่นพิมพ์ เพราะฉะนั้น ชิ้นงานที่เกิดขึ้นจะเป็นลักษณะสั่งทำตามรูปแบบ  [Customised] ซึ่งก็ถือได้ว่า เป็นความพิเศษที่ทำขึ้นเพื่อแผ่นไม้นั้นโดยเฉพาะ
133 views0 comments

Comments


bottom of page