Search

METAL CASTING - STEEL TABLE BASE

สำหรับ 'โต๊ะ' นอกจากตัวแผ่นไม้แล้ว 'ขาโต๊ะ’ นับเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญที่จะเป็นตัวที่ช่วยส่งเสริมให้ตัวแผ่นไม้นั้นดูเด่นขึ้น    และยังสามารถช่วยปรับเปลี่ยน Mood & Tone ของตัวโต๊ะให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของภาย ในบ้าน ได้อย่างลงตัว  ดังนั้น การเลือกรูปแบบและวัสดุที่จะนำมาทำขาโต๊ะจึงมีส่วนสำคัญไม่น้อยและด้วยรูปแบบที่ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับแผ่นไม้ วัสดุที่นำมาใช้ ก็มีอย่างหลากหลาย และ “เหล็กหล่อ” นับว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งที่เป็นตัวช่วยส่งเสริมตัวไม้ให้สวยงามมากขึ้นขั้นตอนการทำขาโต๊ะเหล็กหล่อเฉพาะชิ้นไม้นั้น เริ่มขึ้นจากการพูดคุยเรื่องแบบและขนาดให้เหมาะสมกับแผ่นไม้ จากนั้นนำมาเขียนแบบ คำนวณขนาด ขึ้นรูปตัวอย่างด้วยไม้อัด เพื่อนำไปแกะแบบทำแท่นหล่อ และการหล่อเหล็กลงบนแท่นพิมพ์ เพราะฉะนั้น ชิ้นงานที่เกิดขึ้นจะเป็นลักษณะสั่งทำตามรูปแบบ  [Customised] ซึ่งก็ถือได้ว่า เป็นความพิเศษที่ทำขึ้นเพื่อแผ่นไม้นั้นโดยเฉพาะ
67 views0 comments

ut-tha-yan always keep a supply of slabs and boards. Some will be air drying for up to 18 months or ready to go into the kiln for up to 3 months for the final drying. After those processes, a suitable slab will be brought to our workshop where it is transformed to a beautiful piece of furniture or live edge art.

Ut-tha-yan Co.,Ltd

L I V E   E D G E   D E S I G N

 

เฟอร์นิเจอร์ไม้แผ่นเดียว ไม้แผ่นใหญ่ และงานเฟอร์นิเจอร์ไม้ดีไซน์สั่งทำ

Tel: +66(0)2-055-9197  

Mobile: +66(0)9-242424-71

            

Add Line: @utthayandesign 
FB/IG : utthayandesign